Інструменти та аксесуари для будівництва і ремонту.
СІМЕЙНИЙ БІЗНЕС

100%

ПОЛЬСЬКИЙ КАПІТАЛ

Наша компанія – найбільший у Польщі дистриб’ютор продукції для будівництва і ремонту. Наші торгові марки HARDY, SCLEY і KUSSNER пропонуються у понад 1 500 дистрибуційних центрів країни, в тому числі у найбільших мережах магазинів DIY. Наша команда з продажу старанно працює над задоволенням потреб клієнтів і виконанням їхніх замовлень, намагаючись зробити це протягом одного дня. Ми раді представити вам нашу продукцію і концепції продажу.

Наші бренди
МИ ПРОПОНУЄМО

2 500

ВИСОКОЯКІСНИХ ПРОДУКТІВ


ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ


АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ


СПЕЦІАЛЬНІ СТРІЧКИ


ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ

Produkty » HARDY » Maski ochronne

,,KAEM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Baranowie, informuje, iż wprowadzona do obrotu maska filtrująca Hardy 1500-680010, FFP3, kod EAN 5905061051020 (z zaworkiem) nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w załączniku II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/6867EWG, w zakresie oporu oddychania (wdechu i wydechu) dla badanej klasy ochrony (FFP3), co stwarza zagrożenie ograniczonego dopływu tlenu w trakcie użytkowania wyrobu i może powodować konieczność ściągnięcia wyrobu z twarzy, a zatem przedostania się do płuc, zanieczyszczonego powietrza oraz z uwagi na brak oznaczenia symbolu NR lub R przy wskazanej klasie ochrony (FFP3); maska filtrująca Hardy 1500-700010, FFP2, kod EAN 5905061067687 i maska filtrująca Hardy 1500-720020, FFPI, kod EAN 5905061067700, nie spełniają zasadniczych wymagań załącznika II ww. rozporządzenia, w zakresie penetracji mgłą oleju parafinowego dla badanej klasy ochrony (maksymalny stopień wytrzymałości materiału filtracyjnego na destrukcyjne działanie zanieczyszczeń obecnych w powietrzu), co stwarza zagrożenie braku zapewnienia odpowiedniej ochrony użytkownikowi przed zanieczyszczonym powietrzem oraz z uwagi na brak oznaczenia symbolu NR lub R przy wskazanej klasie ochrony (FFP2, FFPI); maska filtrująca Hardy 1500-640010, FFPI, kod EAN 5905061051006 nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w załączniku II rozporządzenia 201 6/425, z uwagi na brak oznaczenia symbolu NR lub R przy wskazanej klasie ochrony (FFP l ). Ponadto w wyrobach stwierdzono niezgodności formalne, z uwagi na brak symbolu identyfikującego typ półmaski; brak numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procedurze oceny zgodności wyrobu; brak w instrukcji użytkowania ostrzeżenia, że półmaska filtrująca do ochrony przed cząstkami, nie powinna być używana dłużej niż w ciągu jednej zmiany roboczej; brak objaśnień piktogramów dotyczących warunków przechowywania (temperatura i wilgotność); brak deklaracji zgodności UE i certyfikatu oceny typu UE i dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencjii Konsumentów"

1500-720020

Data produkcji: 25.04.2015
Data ważności: 25.04.2019

1500-640010

Data produkcji: 10.01.2018
Data ważności: 09.01.2023

1500-680010

Data produkcji: 31.05.2015
Data ważności: 30.05.2022

1500-700010

Data produkcji: 25.04.2015
Data ważności: 25.04.2019


ТОВ "Хардекс"
вул. Колекторна 3А
Київ 02121 Україна
info@hardex.com.ua

Відділ обслуговування
обслуговування клієнтів

Храмова Анна
регіональний менеджер,
Західний регіон
(067) 246-48-43
e-mail: A.Khramova@hardex.com.ua
Валсамакі Дмитро
регіональний менеджер,
Південний регіон
(067) 246-48-41
e-mail: D.Valsamaki@hardex.com.ua

Грязнова Олена – регіональний менеджер, Східний регіон
(067) 246-48-40
e-mail: E.Gryaznova@hardex.com.ua
Татарин Валерій – регіональний менеджер, Центральний регіон
(067) 443-91-50
e-mail: V.Tatarin@hardex.com.ua